document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

雪席口占

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月25日 07:25:33
崇文宗武不崇文,提戈出塞号将军。
那个髇儿射雁落,白毛空里乱纷纷。
  拼音解读   chóng wén zōng wǔ bú chóng wén ,tí gē chū sāi hào jiāng jun1 。
nà gè xiāo ér shè yàn luò ,bái máo kōng lǐ luàn fēn fēn 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

上一篇:涂山寺独游

下一篇:岚似屏风

热门标签