document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

涂山寺独游

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月25日 07:25:02
野径行无伴,僧房宿有期。涂山来去熟,唯是马蹄知。   拼音解读   yě jìng háng wú bàn ,sēng fáng xiǔ yǒu qī 。tú shān lái qù shú ,wéi shì mǎ tí zhī 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

白居易

热门标签