document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

送何员外使湖南

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月24日 07:53:52
夙昔皆黄绶,差池复琐闱。上田无晚熟,逸翮果先飞。
前路舟休系,故山云不归。王程倘未复,莫遣鲤书稀。
  拼音解读   sù xī jiē huáng shòu ,chà chí fù suǒ wéi 。shàng tián wú wǎn shú ,yì hé guǒ xiān fēi 。
qián lù zhōu xiū xì ,gù shān yún bú guī 。wáng chéng tǎng wèi fù ,mò qiǎn lǐ shū xī 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

独孤及

热门标签