document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

姜山秦淮海监酒税处(莺花昨梦总飘零)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月24日 04:32:44

莺花昨梦总飘零,一笏姜山似旧青。 

木石流传余气韵,诗篇寄托有精灵。 

小塍荒草埋吟屐,隔代苍苔出酒瓶。 

太息藤州人去后,难将风月问园叮。

  拼音解读  

yīng huā zuó mèng zǒng piāo líng ,yī hù jiāng shān sì jiù qīng 。 

mù shí liú chuán yú qì yùn ,shī piān jì tuō yǒu jīng líng 。 

xiǎo chéng huāng cǎo mái yín jī ,gé dài cāng tái chū jiǔ píng 。 

tài xī téng zhōu rén qù hòu ,nán jiāng fēng yuè wèn yuán dīng 。


※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者相关

端木国瑚

热门标签