document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

诉衷情(一名桃花水)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月22日 06:23:31
桃花流水漾纵横,春昼彩霞明。刘郎去,阮郎行,
惆怅恨难平¤
愁坐对云屏,算归程。何时携手洞边迎,诉衷情。
鸳鸯交颈绣衣轻,碧沼藕花馨。偎藻荇,映兰汀,
和雨浴浮萍¤
思妇对心惊,想边庭。何时解佩掩云屏,诉衷情。
  拼音解读   táo huā liú shuǐ yàng zòng héng ,chūn zhòu cǎi xiá míng 。liú láng qù ,ruǎn láng háng ,
chóu chàng hèn nán píng ¤
chóu zuò duì yún píng ,suàn guī chéng 。hé shí xié shǒu dòng biān yíng ,sù zhōng qíng 。
yuān yāng jiāo jǐng xiù yī qīng ,bì zhǎo ǒu huā xīn 。wēi zǎo xìng ,yìng lán tīng ,
hé yǔ yù fú píng ¤
sī fù duì xīn jīng ,xiǎng biān tíng 。hé shí jiě pèi yǎn yún píng ,sù zhōng qíng 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

毛文锡

热门标签