document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

江村乱后

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月21日 21:59:47
江村日暮寻遗老,江水东流横浩浩。
竹里闲窗不见人,门前旧路生青草。
  拼音解读   jiāng cūn rì mù xún yí lǎo ,jiāng shuǐ dōng liú héng hào hào 。
zhú lǐ xián chuāng bú jiàn rén ,mén qián jiù lù shēng qīng cǎo 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

顾况

上一篇:赋得失群鹤

下一篇:越溪村居

热门标签
/templets/default/footer.htm,