document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

赋得失群鹤

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月21日 21:52:54
杳杳冲天鹤,风排势暂违。有心长自负,无伴可相依。
万里宁辞远,三山讵忆归。但令毛羽在,何处不翻飞。
  拼音解读   yǎo yǎo chōng tiān hè ,fēng pái shì zàn wéi 。yǒu xīn zhǎng zì fù ,wú bàn kě xiàng yī 。
wàn lǐ níng cí yuǎn ,sān shān jù yì guī 。dàn lìng máo yǔ zài ,hé chù bú fān fēi 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

吕温

上一篇:寻易尊师不遇

下一篇:江村乱后

热门标签