document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

水调词(之七)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月18日 11:28:14
【水调词】 长夜孤眠倦锦衾, 秦楼霜月苦边心。 征衣一倍装绵厚, 犹虑交河雪冻深。   拼音解读   【shuǐ diào cí 】 zhǎng yè gū mián juàn jǐn qīn , qín lóu shuāng yuè kǔ biān xīn 。 zhēng yī yī bèi zhuāng mián hòu , yóu lǜ jiāo hé xuě dòng shēn 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

陈陶

热门标签