document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

点绛唇(韵香荼蘼)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月08日 09:27:41
羽盖垂垂,玉英乱簇春光满。韵香清远。暖日烘庭院。
露浥琼枝,脸透何郎晕。凝余恨。古人不见。谁与花公论。
  拼音解读   yǔ gài chuí chuí ,yù yīng luàn cù chūn guāng mǎn 。yùn xiāng qīng yuǎn 。nuǎn rì hōng tíng yuàn 。
lù yì qióng zhī ,liǎn tòu hé láng yūn 。níng yú hèn 。gǔ rén bú jiàn 。shuí yǔ huā gōng lùn 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

王十朋

热门标签