document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

咏歌圣德,远怀天宝,因题关亭长句四韵

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月05日 23:43:23
圣敬文思业太平,海寰天下唱歌行。秋来气势洪河壮,
霜后精神泰华狞,广德者强朝万国,用贤无敌是长城。
君王若悟治安论,安史何人敢弄兵。
  拼音解读   shèng jìng wén sī yè tài píng ,hǎi huán tiān xià chàng gē háng 。qiū lái qì shì hóng hé zhuàng ,
shuāng hòu jīng shén tài huá níng ,guǎng dé zhě qiáng cháo wàn guó ,yòng xián wú dí shì zhǎng chéng 。
jun1 wáng ruò wù zhì ān lùn ,ān shǐ hé rén gǎn nòng bīng 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

杜牧

上一篇:新阳改故阴

下一篇:失鹤二首

热门标签