document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

送姚合郎中任杭州

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月04日 13:19:51
水陆中分程,看花一月行。会稽山隔浪,天竺树连城。
候吏赍鱼印,迎船载旆旌。渡江春始半,列屿草初生。
  拼音解读   shuǐ lù zhōng fèn chéng ,kàn huā yī yuè háng 。huì jī shān gé làng ,tiān zhú shù lián chéng 。
hòu lì jī yú yìn ,yíng chuán zǎi pèi jīng 。dù jiāng chūn shǐ bàn ,liè yǔ cǎo chū shēng 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

刘得仁

上一篇:杨柳枝词五首

下一篇:监试莲花峰

热门标签