唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

杨柳枝词五首

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月04日 13:19:10
黄金丝挂粉墙头,动似颠狂静似愁。
游客见时心自醉,无因得见谢家楼。
叶叶如眉翠色浓,黄莺偏恋语从容。
桥边陌上无人识,雨湿烟和思万重。
江上东西离别饶,旧条折尽折新条。
亦知春色人将去,犹胜狂风取次飘。
二月杨花触处飞,悠悠漠漠自东西。
谢家咏雪徒相比,吹落庭前便作泥。
江亭杨柳折还垂,月照深黄几树丝。
见说隋堤枯已尽,年年行客怪春迟。
  拼音解读   huáng jīn sī guà fěn qiáng tóu ,dòng sì diān kuáng jìng sì chóu 。
yóu kè jiàn shí xīn zì zuì ,wú yīn dé jiàn xiè jiā lóu 。
yè yè rú méi cuì sè nóng ,huáng yīng piān liàn yǔ cóng róng 。
qiáo biān mò shàng wú rén shí ,yǔ shī yān hé sī wàn zhòng 。
jiāng shàng dōng xī lí bié ráo ,jiù tiáo shé jìn shé xīn tiáo 。
yì zhī chūn sè rén jiāng qù ,yóu shèng kuáng fēng qǔ cì piāo 。
èr yuè yáng huā chù chù fēi ,yōu yōu mò mò zì dōng xī 。
xiè jiā yǒng xuě tú xiàng bǐ ,chuī luò tíng qián biàn zuò ní 。
jiāng tíng yáng liǔ shé hái chuí ,yuè zhào shēn huáng jǐ shù sī 。
jiàn shuō suí dī kū yǐ jìn ,nián nián háng kè guài chūn chí 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

姚合

热门标签