document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

杂曲歌辞。杨白花

作者: 杜甫 发布时间: 2021年03月24日 22:12:25
杨白花,风吹度江水。坐令宫树无颜色,
摇荡春光千万里。茫茫晓日下长秋,哀歌未断城鸦起。
  拼音解读   yáng bái huā ,fēng chuī dù jiāng shuǐ 。zuò lìng gōng shù wú yán sè ,
yáo dàng chūn guāng qiān wàn lǐ 。máng máng xiǎo rì xià zhǎng qiū ,āi gē wèi duàn chéng yā qǐ 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

柳宗元

热门标签
/templets/default/footer.htm,