document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

杜甫《光禄阪行》全诗赏析

作者: 杜甫 发布时间: 2021年03月23日 10:19:50

杜甫《光禄阪行》全诗赏析

作者:杜甫来源:古典文学网发表于:2013-06-25 11:23:24阅读:

山行落日下绝壁,西望千山万山赤。
树枝有鸟乱鸣时,暝色无人独归客。
马惊不忧深谷坠,草动只怕长弓射。
安得更似开元中,道路即今多拥隔。

作品赏析  蔡梦弼曰:光禄坂,在梓州铜山县。【鹤注】此是宝应元年在梓州作。考《崔宁传》云:宝应初,蜀乱,道路不通,与此诗相合。

  山行落日下绝壁①,南望千山万山赤。树枝有鸟乱鸣时,瞑色无人独归客。马惊不忧深谷坠②,草动只怕长弓射③。安得更似开元中④,道路即今多拥隔。

  (光禄坂,伤乱离奔走也。前四,坂上暮景。后四,度坂情事。马惊草动,中途恐惧之状。因拥隔而念开元,乃伤今思昔也。《杜臆》:五六,忧盗而不忧坠马,可谓巧于形容,是真情实景。)

  ①谢灵运诗:“晨策寻绝壁。”②马惊,见《国策》。③《南史》:宋明帝以王景文外戚贵盛,张永屡经军旅,疑其将来难信,乃自为谣言曰:“一士不可亲,弓长射杀人。”④《玄宗本纪》:开元间,海内富安,行者虽万里,不持寸刃。
-----------仇兆鳌 《杜诗详注》-----------

热门标签