document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

示胡二郎歌

作者: 杜甫 发布时间: 2021年05月06日 11:08:24

示胡二郎歌拼音解读   yù jiū dān shā lǐ ,yōu xuán wú chù xún 。bú lí qiān yǔ gǒng ,wú chū shuǐ zhōng jīn 。
jīn yù liàn shí xū dé shuǐ ,shuǐ yù tǔ xī zhōng bú qǐ 。dàn zhī huǒ hòu bú cān chà ,
zì dé hái dān wēi miào zhǐ 。rén shì fèn míng zhī yǒu sǐ ,gāng zhī liú xīn liàn zhū zǐ 。
qǐ zhī guāng jǐng piàn shí jiān ,jiāng wèi rén shēng zhǎng sì cǐ 。hé bú huí xīn shī zhì dào ,
miǎn zhú nián guāng xū zì lǎo 。lín zūn zhī jiě zuì xūn hān ,duì jìng fāng zhī jiàn kū gǎo 。
èr láng qiē qiē tīng wǒ yǔ ,xiān xiāng zhǐ chǐ wú hán shǔ 。yǔ jun1 shuō jìn zhī rú sī ,
mò liàn jiāo shē bú kěn qù 。gǎn jun1 ēn yì yán fāng kǔ ,huǒ jí huí xīn qiú chū lù 。
yín chéng shù jù zèng jun1 cí ,bú jiào biàn chéng jīn yǔ gǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍

示胡二郎歌原文,示胡二郎歌翻译,示胡二郎歌赏析,示胡二郎歌阅读答案,出自成都醉道士的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

热门标签